Guide

Viktiga nyckeltal alla restaurangchefer bör ha koll på

Viktiga nyckeltal alla restaurangchefer bör ha koll på

16 apr. 2024

restaurang management kpis
restaurang management kpis
restaurang management kpis

Upptäck de viktigaste nyckeltalen som varje restaurangchef bör ha koll på för att förbättra den ekonomiska hälsan och effektiviteten i verksamheten.

Betydelsen av Nyckeltal i Restaurangdriften

Att effektivt styra en restaurangverksamhet kräver mer än utmärkt mat och service. Med hjälp av rätt nyckeltal kan restaurangägare förbättra både ekonomisk hälsa och effektivitet. Denna artikel utforskar viktiga nyckeltal som varje restaurangchef bör hålla koll på.

1. Grundläggande Nyckeltal

Personalprocent: personalkostnader / intäkter

Personalprocenten visar andelen av restaurangens intäkter som går till personalkostnader. Att hålla denna siffra under kontroll är avgörande för att hålla lönsamheten uppe. Effektiv schemaläggning och optimering av arbetsflöden är nycklar till att hålla kostnaderna nere.

Försäljning per arbetad timme : intäkter / antal arbetstimmar

Måttet försäljning per arbetad timme visar hur effektivt personalen genererar intäkter och är en indikator på produktiviteten i restaurangen.

Personalkostnad per arbetad timme: totala personalkostnader / antal arbetstimmar

Personalkostnad per arbetad timme kombinerar personalkostnader med arbetade timmar och ger en insikt i hur effektivt personalresurserna används.

Snittnota: intäkter / antal notor

Snittnotan visar den genomsnittliga intäkten per nota och är viktig för att förstå hur mycket gästerna spenderar per besök. Förbättringar här kan indikera framgång i att öka försäljningen av mat och dryck. Ökad snittnota kan till exempel uppnås genom effektiv merförsäljning.

Snittnota per gäst: intäkter / antal gäster

Snittnota per gäst fokuserar på intäkterna per gäst och hjälper till att mäta effektiviteten av meny- och prissättningsstrategier. Att följa detta nyckeltal är avgörande för att kunna öka snittnota per gäst och samtidigt förbättra gästupplevelsen.

2. Utökade Nyckeltal för Fördjupad Insikt

Gästnöjdhet

Gästnöjdhet, som ofta mäts genom recensioner, NPS-mätningar och direkt feedback, är avgörande för att förstå kundtillfredsställelsen och identifiera förbättringsområden.

Råvaruprocent: råvarukostnad / intäkter

Att hålla koll på hur stor del av intäkterna som spenderas på råvaror är viktigt för lönsamheten, särskilt i en tid med hög oförutsägbarhet i råvarupriser och inflation. Genom att följa råvaruprocenten kan du enklare effektivisera din råvaruhantering och öka lönsamheten.

Bordsomsättning

Hur ofta borden omsätts under en servering kan visa hur väl restaurangen hanterar sitt gästflöde och optimerar sin kapacitet.

Avbokningsfrekvens: avbokningar / totalt antal bokningar

Förståelsen för hur ofta och varför bokningar avbokas kan ge insikter i hur man kan förbättra bokningshanteringen. I Guestrix kan du enkelt sätta upp och följa avbokningsfrekvensen på din personliga dashboard.

3. Använda Guestrix för Uppföljning

Det kan vara väldigt svårt och inte minst tidskrävande att försöka hålla koll på alla dessa siffror, särskilt med tanke på att de finns i flera olika system och olika excel-ark. Att dessutom hålla allt aktuellt och uppdaterat brukar man ofta inte hinna med då annat blir mer bråttom.

Det är här Guestrix kommer in. Analysprogrammet hjälper restaurangchefer att enkelt hålla koll på de viktigaste nyckeltalen. Det ser till att den data som krävs för att fatta informerade beslut för att förbättra verksamheten är lätt att hitta.

Anpassade Nyckeltal

Med Guestrix kan du som restaurangchef eller operativt ansvarig själv definiera dina viktigaste nyckeltal och KPI-er genom att kombinera olika delar av din data.

Guestrix integrerar med de viktigaste systemen som till exempel WaiterAid för bordsbokning, Personalkollen för löner och schemaläggning och Ancon för kassa. Baserat på den informationen kan du själv välja ut vad som är viktigt för din verksamhet och följa nyckeltalen löpande.

Personliga Dashboards

Eftersom att varje restaurang är unik kan du själv bestämma vilka KPI-er du vill följa och skapa egna dashboards. Där kan du följa upp verksamheten i detalj ner på timnivå eller zooma ut för att se helheten.

Sätt Mål

Du kan enkelt sätta mål på dina viktigaste nyckeltal och få information om när du når dem (eller inte). Det är lätt att på en övergripande nivå se hur verksamheten mår genom en snabb överblick. En bra start är att jobba fram en grundläggande budget, vilket Guestrix hjälper dig med.

Implementera Förändringar

Guestrix ger dig insikter för att kunna veta vilka förändringar som ska göras för att förbättra verksamheten. Dessutom blir det tydligt och enkelt att i realtid kunna följa upp vilka åtgärder som gett positiv effekt.

Avslutning

Genom att noggrant följa och analysera dessa nyckeltal kan restauranger inte bara förbättra sin ekonomiska situation utan även skapa en bättre arbetsmiljö för beslutsfattare och personal på alla nivåer i verksamheten.

Med verktyg som Guestrix kan restaurangägare och chefer fatta välinformerade beslut, utan att behöva ligga vakna på nätterna och oroa sig över att inte ha koll.

Redo att öka lönsamheten och få mer tid över?

Kom igång genom att skriva upp dig på väntelistan:

Redo att öka lönsamheten och få mer tid över?

Kom igång genom att skriva upp dig på väntelistan:

Varför en väntelista? För oss är det viktigt att de saker vi bygger faktiskt skapar riktig nytta, då värdet av det vi skapar är viktigare för oss än antalet användare vi har.