Guide

Minimera risken för dåliga resultat genom fokus på täckningsbidrag

Minimera risken för dåliga resultat genom fokus på täckningsbidrag

17 apr. 2024

contribution margin beer sales
contribution margin beer sales
contribution margin beer sales

Lär dig hur du kan minimera risken för dåliga resultat i din restaurang genom att fokusera på täckningsbidrag, kostnadsanalys och att optimera din meny för att förbättra lönsamheten.

Täckningsbidrag - Utmaningar och Möjligheter under Lågsäsong

Under perioder med lågsäsong kan det vara utmanande att påverka både gästflöde och snittnota. Sådana perioder kan uppstå under sommarmånaderna eller under ekonomiska nedgångar, vilket påverkar konsumenternas utgifter för restaurangbesök. Även om din restaurang har full beläggning, kan snittnotan minska med 20-30% på grund av faktorer som räntehöjningar och inflation, vilket leder till att gästerna spenderar mindre. Genom att fokusera på täckningsbidrag och optimera din meny kan du minimera risken för dåliga resultat och förbättra lönsamheten.

1. Styr gästernas köpbeteenden mot produkter med högt täckningsbidrag

Täckningsbidrag (TB) förklarat:

Täckningsbidraget är differensen mellan försäljningspriset och inköpskostnaden för en artikel. För att effektivt arbeta med täckningsbidrag bör du först utföra en noggrann kostnadsanalys för varje artikel. Detta inkluderar att identifiera vad dina rätter och drycker kostar i inköp jämfört med vad gästerna betalar.

Exempel på produktprissättning:

  • Stor stark på fat: Inköpspris 8 kr, försäljningspris 70 kr – Täckningsbidrag 62 kr.

  • IPA på flaska: Inköpspris 18 kr, försäljningspris 75 kr – Täckningsbidrag 57 kr.

Om exempelvis 40% av dina gäster väljer IPA och 60% väljer Stor Stark, kan analysverktyg som Guestrix visa hur valet påverkar ditt resultat. Denna information är värdefull för att kunna optimera din menys sammansättning och prissättning. Genom att fokusera på produkter med högt täckningsbidrag kan du öka din totala lönsamhet.

2. Design och marknadsföring av menyn för att öka försäljningen av vissa produkter

Att visuellt framhäva vissa artiklar i menyn som har högt täckningsbidrag kan signifikant öka deras försäljning. Använd designelement som färger och ramar för att göra dessa artiklar mer attraktiva:

  • Visuell presentation: Placera rätter med högt täckningsbidrag i en särskilt framträdande del av menyn, kanske med en distinkt bakgrundsfärg eller en dekorativ ram. En attraktiv visuell presentation kan fånga gästernas uppmärksamhet och påverka deras val.

  • Rekommendationer: Koppla ihop rätter med dryckesalternativ som förstärker gästens upplevelse och ökar samtidigt snittnotan. Till exempel, rekommendera en specifik vinflaska som passar väl till en populär maträtt. Detta kan öka försäljningen av drycker och förbättra den totala gästupplevelsen.

3. Sätt tydliga försäljningsmål och följ upp

Sätt konkreta mål för att öka andelen av försäljningen från artiklar med högt täckningsbidrag. Till exempel, om dessa artiklar idag står för 30% av din omsättning, sätt ett mål att öka detta till 50% under kommande månad. Tydliga försäljningsmål hjälper dig att fokusera dina ansträngningar och mäta framstegen. Guestrix kan hjälpa dig att spåra dessa mål och ge insikter om vilka strategier som fungerar bäst.

4. Implementera anpassningar och utvärdera resultat

Bestäm vilka förändringar som är lämpligast för din restaurang. Om du snabbt kan ändra din meny digitalt, är detta en kostnadseffektiv lösning. För kedjor som trycker menyer kan det vara mer kostnadseffektivt att använda bordsryttare eller en griffeltavla för att marknadsföra erbjudanden. Att regelbundet utvärdera resultatet av dina förändringar är avgörande för att förstå vad som fungerar och vad som kan förbättras ytterligare.

Avslutning

Genom att noggrant analysera och optimera täckningsbidraget kan din restaurang förbättra lönsamheten även under utmanande perioder. Verktyg som Guestrix gör det möjligt för restaurangchefer att få djupare insikter i verksamhetens ekonomi och anpassa sig snabbt för att minimera negativa ekonomiska effekter. Att ha en strategi för att hantera lågsäsong och ekonomiska utmaningar är avgörande för att upprätthålla en stabil och lönsam verksamhet.

Redo att öka lönsamheten och få mer tid över?

Kom igång genom att skriva upp dig på väntelistan:

Redo att öka lönsamheten och få mer tid över?

Kom igång genom att skriva upp dig på väntelistan:

Varför en väntelista? För oss är det viktigt att de saker vi bygger faktiskt skapar riktig nytta, då värdet av det vi skapar är viktigare för oss än antalet användare vi har.