Nyckeltal

Täckningsbidrag - skillnaden mellan försäljningspriset och inköpskostnaden

Täckningsbidrag - skillnaden mellan försäljningspriset och inköpskostnaden

10 maj 2024

cash register contribution margin restaurant
cash register contribution margin restaurant
cash register contribution margin restaurant

Vad är det?

Täckningsbidraget är differensen mellan försäljningspriset och inköpskostnaden för en artikel. För att effektivt arbeta med täckningsbidrag, bör du först utföra en noggrann kostnadsanalys för varje artikel. Detta inkluderar att identifiera vad dina rätter och drycker kostar i inköp jämfört med vad gästerna betalar.

Varför är det viktigt?

Genom att noggrant analysera och optimera täckningsbidraget kan din restaurang förbättra lönsamheten även under utmanande perioder.

Hur kan man förbättra det?

Fokusera på och sätt konkreta mål för att öka andelen av försäljningen från artiklar med högt täckningsbidrag.

Läs mer om de viktigaste nyckeltalen för restauranger.

Redo att öka lönsamheten och få mer tid över?

Kom igång genom att skriva upp dig på väntelistan:

Redo att öka lönsamheten och få mer tid över?

Kom igång genom att skriva upp dig på väntelistan:

Varför en väntelista? För oss är det viktigt att de saker vi bygger faktiskt skapar riktig nytta, då värdet av det vi skapar är viktigare för oss än antalet användare vi har.