Nyckeltal

Snittnota

Snittnota

12 apr. 2024

average bill
average bill
average bill

Vad är snittnota?

Snittnotan beräknas genom att dela de totala intäkterna med antalet utfärdade notor.

Varför är det viktigt?

En högre snittnota indikerar att kunderna spenderar mer per besök. Ökad snittnota är en direkt väg till ökad omsättning.

Hur kan man förbättra det?

Förbättra menyn för att inkludera fler högmarginalartiklar, träna personalen att utföra upselling och cross-selling, och skapa en mer inbjudande restaurangmiljö.

Läs mer om de viktigaste nyckeltalen för restauranger.

Redo att öka lönsamheten och få mer tid över?

Kom igång genom att skriva upp dig på väntelistan:

Redo att öka lönsamheten och få mer tid över?

Kom igång genom att skriva upp dig på väntelistan:

Varför en väntelista? För oss är det viktigt att de saker vi bygger faktiskt skapar riktig nytta, då värdet av det vi skapar är viktigare för oss än antalet användare vi har.