Nyckeltal

Försäljning per arbetad timme

Försäljning per arbetad timme

12 apr. 2024

sales per worked hour
sales per worked hour
sales per worked hour

Vad är det?

Detta mått delar totala intäkter med antalet arbetstimmar och visar hur mycket pengar som tjänas per arbetad timme.

Varför är det viktigt?

Det ger en klar bild av personalens produktivitet och effektivitet. Högre siffror indikerar att personalen genererar mer försäljning per arbetad timme.

Hur kan man förbättra det?

Öka fokus på utbildning kring kundservice och försäljningstekniker. Implementera incitamentsprogram som uppmuntrar personalen att öka försäljningen under sina skift.

Läs mer om de viktigaste nyckeltalen för restauranger.

Redo att öka lönsamheten och få mer tid över?

Kom igång genom att skriva upp dig på väntelistan:

Redo att öka lönsamheten och få mer tid över?

Kom igång genom att skriva upp dig på väntelistan:

Varför en väntelista? För oss är det viktigt att de saker vi bygger faktiskt skapar riktig nytta, då värdet av det vi skapar är viktigare för oss än antalet användare vi har.