Nyckeltal

Snittnota per gäst

Snittnota per gäst

12 apr. 2024

average bill per guest
average bill per guest
average bill per guest

Vad är snittnota per gäst?

Detta mått räknar ut de totala intäkterna dividerat med det totala antalet gäster.

Varför är det viktigt?

Det hjälper till att mäta hur mycket varje gäst i genomsnitt bidrar ekonomiskt under sitt besök.

Hur kan man förbättra det?

Fokusera på att förbättra gästens totalupplevelse genom att erbjuda högkvalitativa rätter och service, samt uppmuntra till inköp av tilläggstjänster som dryckespaket och specialmenyer.

Läs mer om de viktigaste nyckeltalen för restauranger.

Redo att öka lönsamheten och få mer tid över?

Kom igång genom att skriva upp dig på väntelistan:

Redo att öka lönsamheten och få mer tid över?

Kom igång genom att skriva upp dig på väntelistan:

Varför en väntelista? För oss är det viktigt att de saker vi bygger faktiskt skapar riktig nytta, då värdet av det vi skapar är viktigare för oss än antalet användare vi har.