Nyckeltal

Personalprocent - personalkostnad i procent av omsättning

Personalprocent - personalkostnad i procent av omsättning

11 apr. 2024

staff percentage
staff percentage
staff percentage

Vad är det?

Personalkostnad i procent av restaurangens omsättning kallas personalprocent. Personalprocenten anger hur stor andel av restaurangens totala intäkter som spenderas på personal.

Varför är det viktigt?

En optimal personalprocent säkerställer att restaurangen fungerar effektivt utan att onödigt kapital binds upp i personalomkostnader. Att hålla denna siffra på en hanterbar nivå är avgörande för att upprätthålla lönsamheten.

Hur kan man förbättra det?

Fokusera på att optimera schemaläggningen så att personalen används när de verkligen behövs. Erbjuda utbildning och utvecklingsmöjligheter som ökar produktiviteten och minska personalomsättningen.

Läs mer om de viktigaste nyckeltalen för restauranger.

Redo att öka lönsamheten och få mer tid över?

Kom igång genom att skriva upp dig på väntelistan:

Redo att öka lönsamheten och få mer tid över?

Kom igång genom att skriva upp dig på väntelistan:

Varför en väntelista? För oss är det viktigt att de saker vi bygger faktiskt skapar riktig nytta, då värdet av det vi skapar är viktigare för oss än antalet användare vi har.