Nyckeltal

Personalkostnad per arbetad timme

Personalkostnad per arbetad timme

12 apr. 2024

staff cost per worked hour
staff cost per worked hour
staff cost per worked hour

Vad är personalkostnad per arbetad timme?

Detta mått visar de totala personalkostnaderna delade med det totala antalet arbetade timmar.

Varför är det viktigt?

Det ger insikt i hur kostnadseffektivt personalen används. Lägre värden indikerar att restaurangen får mer "bang for the buck" från sina anställda.

Hur kan man förbättra det?

Effektivisera arbetsprocesser och minska onödig arbetstid. Använda automatiserade system för att hantera rutinmässiga uppgifter.

Läs mer om de viktigaste nyckeltalen för restauranger.

Redo att öka lönsamheten och få mer tid över?

Kom igång genom att skriva upp dig på väntelistan:

Redo att öka lönsamheten och få mer tid över?

Kom igång genom att skriva upp dig på väntelistan:

Varför en väntelista? För oss är det viktigt att de saker vi bygger faktiskt skapar riktig nytta, då värdet av det vi skapar är viktigare för oss än antalet användare vi har.