Nyckeltal

Gästnöjdhet

Gästnöjdhet

13 apr. 2024

guest satisfaction
guest satisfaction
guest satisfaction

Vad är gästnöjdhet?

Gästnöjdhet mäts ofta genom direkta kundfeedback, NPS-mätningar (Net Promoter Score), och online-recensioner.

Varför är det viktigt?

Gästnöjdheten ger insikt i hur väl restaurangen möter eller överträffar kundförväntningarna. Hög gästnöjdhet leder ofta till återkommande kunder och positiv word-of-mouth, vilket är avgörande för restaurangens rykte och långsiktiga framgång.

Hur kan man förbättra det?

För att förbättra gästnöjdheten, se till att leverera konsekvent service och matkvalitet. Reagera proaktivt på kundfeedback och gör justeringar baserat på kundens önskemål. Utbilda personalen i kundserviceexcellens och hantera klagomål snabbt och effektivt.

Läs mer om de viktigaste nyckeltalen för restauranger.

Redo att öka lönsamheten och få mer tid över?

Kom igång genom att skriva upp dig på väntelistan:

Redo att öka lönsamheten och få mer tid över?

Kom igång genom att skriva upp dig på väntelistan:

Varför en väntelista? För oss är det viktigt att de saker vi bygger faktiskt skapar riktig nytta, då värdet av det vi skapar är viktigare för oss än antalet användare vi har.