Nyckeltal

Bordsomsättning

Bordsomsättning

13 apr. 2024

turnover guests
turnover guests
turnover guests

Vad är bordsomsättning?

Bordsomsättningen mäter hur ofta ett bord "omsätts" eller används under en given tidsperiod, typiskt under en service.

Varför är det viktigt?

Hög bordsomsättning indikerar effektiv användning av tillgängliga sittplatser, vilket kan öka den totala intäkten utan att nödvändigtvis öka driftskostnaderna.

Hur kan man förbättra det?

För att öka bordsomsättningen, fokusera på att minska väntetiden mellan sittningar genom effektiv personalplanering och processoptimering. Implementera även ett reservationssystem som maximerar användningen av varje bord.

Läs mer om de viktigaste nyckeltalen för restauranger.

Redo att öka lönsamheten och få mer tid över?

Kom igång genom att skriva upp dig på väntelistan:

Redo att öka lönsamheten och få mer tid över?

Kom igång genom att skriva upp dig på väntelistan:

Varför en väntelista? För oss är det viktigt att de saker vi bygger faktiskt skapar riktig nytta, då värdet av det vi skapar är viktigare för oss än antalet användare vi har.