Feature

Budgetering i Guestrix och varför det blir ert viktigaste verktyg

Budgetering i Guestrix och varför det blir ert viktigaste verktyg

20 juni 2024

monthly budget overview
monthly budget overview
monthly budget overview

Att skapa och följa en budget är avgörande för restaurangens ekonomiska stabilitet och framgång. Med Guestrix budgetverktyg blir denna process enkel och effektiv. Här förklarar vi hur Guestrix budgetfunktion fungerar och varför den är så värdefull för er verksamhet.

Budgetering på Guestrix sätt

En noggrant utformad budget agerar som en vägkarta för det kommande året och påverkar direkt din förmåga att anpassa och förbättra din verksamhet. Guestrix budgetverktyg är anpassat för alla som driver restaurang, oavsett tidigare erfarenhet av budgetarbete. Tack vare att vi läser in er historiska data, finns all nödvändig information redan i Guestrix. Oavsett om du vill budgetera på års-, månads- eller veckobasis kommer Guestrix göra jobbet åt dig och fördela budgeten över årets alla dagar.

Utgå från din restaurangs historiska data

Innan du börjar med själva budgetprocessen är det avgörande att förstå din restaurangs finansiella hälsa. I Guestrix kan du enkelt se dina nyckeltal från föregående år och utgå från dessa. Du ser även om ni har en uppåtgående trend eller inte. Dessa insikter hjälper dig att sätta en så precis budget som möjligt.

Realistiska budgetmål motiverar personalen

Med en tydlig bild av din ekonomiska situation kan du börja sätta upp realistiska mål med din budget. Det kan till exempel vara ökad omsättning, minskade personalkostnader eller ökad försäljning per arbetad timme. Att sätta specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbegränsade (SMART) mål maximerar dina framgångschanser. Ett tydligt exempel är att arbeta för att höja snittnotan genom ökad försäljning av förrätter, desserter och drycker.

Daglig budgetering med precision

Guestrix budgetverktyg möjliggör detaljerad daglig planering baserat på uppskattad försäljning. Detta underlättar för en bättre allokering av resurser och hjälper dig att hantera ekonomiska utmaningar mer proaktivt. Guestrix räknar ut hur många arbetstimmar schemat kan innehålla per dag för att inte överskrida budgeterad personalkostnad och hur hög försäljning som behövs per arbetad timme för att nå önskad omsättning.

Nyckeltalen som Guestrix budget tillhandahåller

Att få antal arbetstimmar per dag att allokera samt försäljning per arbetad timme hjälper dina nyckelpositioner att skapa precisa scheman och omsättningsmål baserat på antal bokade och förväntade gäster.

Uppföljning mot satt budget i Guestrix

Med Guestrix budgetverktyg får ni daglig uppföljning av budgeterade nyckeltal, vilket gör det enkelt att följa upp er dagliga drift och säkerställa att ni gör allt rätt här och nu. Ni kan tidigt upptäcka avvikelser och direkt justera därefter. Dessa justeringar kan inkludera att minska onödiga utgifter eller investera i marknadsföringskampanjer för att öka intäkterna under lågsäsonger.

Avslutningsvis

Effektiv budgetering handlar inte bara om att hålla siffrorna i schack utan är en omfattande strategi för att säkra din restaurangs ekonomiska framtid och ge dina medarbetare tydliga ekonomiska mål att sträva mot. Med noggrann daglig planering i Guestrix, som ger dig tillgång till realtidsdata, kan du snabbt anpassa dig till förändringar och möta restaurangbranschens utmaningar.

Redo att öka lönsamheten och få mer tid över?

Kom igång genom att skriva upp dig på väntelistan:

Redo att öka lönsamheten och få mer tid över?

Kom igång genom att skriva upp dig på väntelistan:

Varför en väntelista? För oss är det viktigt att de saker vi bygger faktiskt skapar riktig nytta, då värdet av det vi skapar är viktigare för oss än antalet användare vi har.