Feature

[DRAFT] Integrationer för restaurang

[DRAFT] Integrationer för restaurang

2 maj 2024


Omfattande dataintegration

Genom att integrera data från bokningssystem, personalhantering och PoS, erbjuder Guestrix en helhetsbild som gör det möjligt att ta välgrundade beslut baserade på aktuell och samlad information.


Redo att öka lönsamheten och få mer tid över?

Kom igång genom att skriva upp dig på väntelistan:

Redo att öka lönsamheten och få mer tid över?

Kom igång genom att skriva upp dig på väntelistan:

Varför en väntelista? För oss är det viktigt att de saker vi bygger faktiskt skapar riktig nytta, då värdet av det vi skapar är viktigare för oss än antalet användare vi har.