Feature

Realtidsanalys anpassad för din restaurang

Realtidsanalys anpassad för din restaurang

May 2, 2024

realtime restaurant analytics with guestrix
realtime restaurant analytics with guestrix
realtime restaurant analytics with guestrix

Att ha örat mot gatan och snabbt kunna reagera på förändringar i marknaden brukade vara tillräckligt för att driva en framgångsrik krog, men nu blir det allt viktigare att ha koll på alla data för att kunna fatta beslut i god tid. Genom Guestrix får du i realtid tillgång till all den information du behöver för att kunna driva din restaurang proaktivt.

Guestrix förenklar restaurangdriften genom avancerad dataanalys och skapar också förutsättningar för att förbättra den löpande. Vår lösning hjälper dig att optimera allt från bokningar och personalhantering till kundinteraktioner, och ger dig den data du behöver för att fatta klokare beslut.

Genom att integrera data från bokningssystem som WaiterAid, personalsystem som Personalkollen och kassasystem som Ancon och Trivec, erbjuder Guestrix en helhetsbild som gör det möjligt att ta välgrundade beslut baserade på aktuell och samlad information.

Genom Guestrix kan du kan dra nytta av avancerade analyser och anpassningsbara nyckeltal, samt skapa dashboards som speglar just din restaurangs behov. Vi har även en rad intressanta funktioner på väg, inklusive förbättrad budgetering och prognostisering, som ytterligare kommer att hjälpa dig att effektivt leda din verksamhet.

 1. Avancerade analyser och KPI:er

Med Guestrix får du från start tillgång de vanligaste nyckeltalen med riktig data direkt från din restaurang.

standard KPI widgets staff percentage and revenue per worked hour

Du har även möjlighet att skräddarsy dina egna nyckeltal så att du enkelt kan följa och analysera dina specifika fokusområden.

custom KPI widgets

Läs mer om hur du kan jobba med dina viktigaste nyckeltal i Guestrix här.

 1. Anpassade dashboards och visualisering

Vi tror att det finns några områden som de allra flesta tycker är viktiga att följa löpande, som till exempel omsättning, personalkostnader, gäster och bokningsläget. Därför har vi tagit fram en handfull dashboards som gör att du snabbt kan komma igång och få nytta av Guestrix.

customised restaurant analytics dashboard

Men vi vet att varje restaurang är unik och därför är det självklart att du ska kunna anpassa Guestrix efter dina specifika behov, hela vägen från koncern till individuell nivå. Så att du lätt kan lägga till och ta bort information från de dashboards du följer löpande för att förtydliga det som verkligen spelar roll.

 1. Grafer och topplistor

staff percentage graph

Din data blir lätt att förstå med widgets som grafer och topplistor vilket gör det enkelt att visuellt granska och analysera ner resultat och mönster, så att du kan fatta rätt beslut på både kort och lång sikt.

top selling restaurant products leaderboard
 1. Information i realtid ner på enskild timme

Alla nyckeltal och informationspunkter går att följa i realtid, ner på timnivå. Det blir väldigt tydligt att kunna se när på dygnet verksamheten presterar sämre och när det finns outnyttjad potential för att förbättra resultaten.

restaurant revenue and staff costs per hour graph
 1. Gruppera information i grafer och topplistor

Genom att bryta ner informationen i relevanta byggstenar, som till exempel måltider, blir det enkelt att identifiera mönster och hitta förbättringsmöjligheter. Du kan dessutom skapa unika inställningar för att till exempel följa utfallet för er "Torsdags-AW" eller "Söndagsbrunch".

restaurant worked hours per meal graph
 1. Följ bokningsläget i realtid (och framtid)

Genom Guestrix integration med bokningssystem som WaiterAid kan du följa ditt totala bokningsläge i realtid. Det blir snabbt tydligt om det finns problem med avbokningar och no-shows, eller till exempel hur många drop-ins du kan räkna med i framtiden.

restaurant bookings and guests graph
 1. Få överblick för hela koncernen

restaurant group KPI comparison table

Om din restaurang är en del av en större koncern kan vi höja oss en nivå och följa all information och nyckeltal aggregerade på koncernnivå. Det är även lätt att på ett överskådligt sätt kunna jämföra hur de olika restaurangerna i koncernen presterar på de olika nyckeltal du valt att följa.

8. Skapa en strategi för merförsäljning

Guestrix hjälper dig att förstå dina gästers köpbeteenden genom tydliga grafer på hur hur många sålda förrätter, desserter eller fördrinkar i jämförelse med antal gäster eller antal varmrätter. Det gör det enkelt att skapa tydliga mål för merförsäljning där era medarbetare varje dag, kan följa utfallet i sin egna mobiltelefon. Att aktivt arbeta med merförsäljning i Guestrix kommer öka er snittnota markant vilket leder till både bättre rörelseresultat och likviditet.

Kommande funktioner

Vi har givetvis en mängd intressanta funktioner på väg, bland andra:

 • Budgetering: Verktyg för att skapa och följa upp budgetar med precision.

 • Fritt utforskande av data: Intuitiv navigering och möjligheten att detaljstudera KPI:er.

 • Materialkostnader: Hantera, justera och analysera materialkostnader direkt i Guestrix.

 • Tidsinställda måltider: Inställningar för olika måltider som frukost och middag, anpassningsbara för varje dag och restaurang.

 • Prognoser: Avancerade prognoser för intäkter, kostnader, gäster och bokningar.

 • Benchmarking: Jämförelser med liknande restauranger för att identifiera förbättringsområden.

Ready to increase profitability and have more time left?

Get started by signing up for the waitlist:

Ready to increase profitability and have more time left?

Get started by signing up for the waitlist:

Why a waiting list? For us, it's important that the things we build actually create real value, as the value of what we create is more important to us than the number of users we have.