KPIs

Gästnöjdhet

Gästnöjdhet

Apr 13, 2024

guest satisfaction
guest satisfaction
guest satisfaction

Vad är gästnöjdhet?

Gästnöjdhet mäts ofta genom direkta kundfeedback, NPS-mätningar (Net Promoter Score), och online-recensioner.

Varför är det viktigt?

Gästnöjdheten ger insikt i hur väl restaurangen möter eller överträffar kundförväntningarna. Hög gästnöjdhet leder ofta till återkommande kunder och positiv word-of-mouth, vilket är avgörande för restaurangens rykte och långsiktiga framgång.

Hur kan man förbättra det?

För att förbättra gästnöjdheten, se till att leverera konsekvent service och matkvalitet. Reagera proaktivt på kundfeedback och gör justeringar baserat på kundens önskemål. Utbilda personalen i kundserviceexcellens och hantera klagomål snabbt och effektivt.

Läs mer om de viktigaste nyckeltalen för restauranger.

Ready to increase profitability and have more time left?

Get started by signing up for the waitlist:

Ready to increase profitability and have more time left?

Get started by signing up for the waitlist:

Why a waiting list? For us, it's important that the things we build actually create real value, as the value of what we create is more important to us than the number of users we have.