KPIs

Bordsomsättning

Bordsomsättning

Apr 13, 2024

turnover guests
turnover guests
turnover guests

Vad är bordsomsättning?

Bordsomsättningen mäter hur ofta ett bord "omsätts" eller används under en given tidsperiod, typiskt under en service.

Varför är det viktigt?

Hög bordsomsättning indikerar effektiv användning av tillgängliga sittplatser, vilket kan öka den totala intäkten utan att nödvändigtvis öka driftskostnaderna.

Hur kan man förbättra det?

För att öka bordsomsättningen, fokusera på att minska väntetiden mellan sittningar genom effektiv personalplanering och processoptimering. Implementera även ett reservationssystem som maximerar användningen av varje bord.

Läs mer om de viktigaste nyckeltalen för restauranger.

Ready to increase profitability and have more time left?

Get started by signing up for the waitlist:

Ready to increase profitability and have more time left?

Get started by signing up for the waitlist:

Why a waiting list? For us, it's important that the things we build actually create real value, as the value of what we create is more important to us than the number of users we have.