Articles

Optimera personalprocenten för ökad lönsamhet

Optimera personalprocenten för ökad lönsamhet

Apr 3, 2024

kitchen staff in restaurant
kitchen staff in restaurant
kitchen staff in restaurant

Upptäck hur optimering av personalprocenten genom smart dataanalys och strategier för ökad snittnota kan förbättra din restaurangs lönsamhet och hantering av variabelt gästflöde.

Utmaningen med Personalprocenten i Restaurangbranschen

Inom restaurangbranschen representerar hanteringen av personalkostnader en ständig balansakt. Personalprocenten, förhållandet mellan personalkostnader och total omsättning, är ett avgörande nyckeltal för restaurangchefer. Att upprätthålla en målbild på 35% i personalprocent innebär att om din restaurangs månadsomsättning är 1 000 000 kr, bör dina personalkostnader inte överstiga 350 000 kr.

Den Variabla Utmaningen: Gästflöde

En av de största utmaningarna med att hantera personalprocenten är det oförutsägbara gästflödet. Restaurangers schemaläggning, som ofta baseras på antalet stationer i matsalen och menyns omfång, gör det svårt att nå önskad personalprocent under dagar med lägre gästflöde. Att förlita sig på en standardiserad personalplan utan att anpassa efter faktiskt gästflöde kan leda till onödiga personalkostnader under mindre trafikerade perioder.

Strategisk Lösning: Öka Snittnotan

En effektiv metod för att hantera dessa utmaningar är en strategisk analys av snittnotan – genomsnittet av vad varje gäst spenderar. Genom att stimulera gästernas köpbeteenden för att öka snittnotan, exempelvis genom merförsäljning av förrätter, desserter, fördrinkar och specialkaffe, kan du mer effektivt balansera personalprocenten även under tider med färre gäster.

Guestrix: Din Partner för Smart Dataanalys

Guestrix är en ovärderlig resurs som erbjuder restaurangchefer djupgående insikter i gästernas köpbeteenden och potential för merförsäljning. Med Guestrix får du tillgång till verktyg som:

  • Spåra Merförsäljningsprodukter: Få en klar översikt över vilka merförsäljningsprodukter som bidrar mest till din totala omsättning och identifiera produkter med högst förbättringspotential.

  • Analys av Gästbeteenden: Förstå vilken andel av dina gäster som beställer förrätter, desserter, eller inleder måltiden med en drink, vilket är kritiskt för att utveckla effektiva strategier för att höja snittnotan.

  • Identifiera Förbättringspotential: Använd data från Guestrix för att fatta informerade beslut om var i din meny det finns störst potential för ökad merförsäljning, från nya förrätter till specialerbjudanden på drycker.

Avslutningsvis

Navigering genom restaurangbranschens utmaningar kräver mer än bara en grundlig förståelse för mat och service. Det kräver även smart användning av data och strategiska beslut grundade på denna data. Med Guestrix som din partner kan du inte bara effektivt hantera din personalprocent utan även bygga upp en mer lönsam och hållbar verksamhet.

Ready to increase profitability and have more time left?

Get started by signing up for the waitlist:

Ready to increase profitability and have more time left?

Get started by signing up for the waitlist:

Why a waiting list? For us, it's important that the things we build actually create real value, as the value of what we create is more important to us than the number of users we have.