KPIs

Försäljning per arbetad timme

Försäljning per arbetad timme

Apr 12, 2024

sales per worked hour
sales per worked hour
sales per worked hour

Vad är det?

Detta mått delar totala intäkter med antalet arbetstimmar och visar hur mycket pengar som tjänas per arbetad timme.

Varför är det viktigt?

Det ger en klar bild av personalens produktivitet och effektivitet. Högre siffror indikerar att personalen genererar mer försäljning per arbetad timme.

Hur kan man förbättra det?

Öka fokus på utbildning kring kundservice och försäljningstekniker. Implementera incitamentsprogram som uppmuntrar personalen att öka försäljningen under sina skift.

Läs mer om de viktigaste nyckeltalen för restauranger.

Ready to increase profitability and have more time left?

Get started by signing up for the waitlist:

Ready to increase profitability and have more time left?

Get started by signing up for the waitlist:

Why a waiting list? For us, it's important that the things we build actually create real value, as the value of what we create is more important to us than the number of users we have.