KPIs

Täckningsbidrag - skillnaden mellan försäljningspriset och inköpskostnaden

Täckningsbidrag - skillnaden mellan försäljningspriset och inköpskostnaden

May 10, 2024

cash register contribution margin restaurant
cash register contribution margin restaurant
cash register contribution margin restaurant

Vad är det?

Täckningsbidraget är differensen mellan försäljningspriset och inköpskostnaden för en artikel. För att effektivt arbeta med täckningsbidrag, bör du först utföra en noggrann kostnadsanalys för varje artikel. Detta inkluderar att identifiera vad dina rätter och drycker kostar i inköp jämfört med vad gästerna betalar.

Varför är det viktigt?

Genom att noggrant analysera och optimera täckningsbidraget kan din restaurang förbättra lönsamheten även under utmanande perioder.

Hur kan man förbättra det?

Fokusera på och sätt konkreta mål för att öka andelen av försäljningen från artiklar med högt täckningsbidrag.

Läs mer om de viktigaste nyckeltalen för restauranger.

Ready to increase profitability and have more time left?

Get started by signing up for the waitlist:

Ready to increase profitability and have more time left?

Get started by signing up for the waitlist:

Why a waiting list? For us, it's important that the things we build actually create real value, as the value of what we create is more important to us than the number of users we have.