KPIs

Snittnota

Snittnota

Apr 12, 2024

average bill
average bill
average bill

Vad är snittnota?

Snittnotan beräknas genom att dela de totala intäkterna med antalet utfärdade notor.

Varför är det viktigt?

En högre snittnota indikerar att kunderna spenderar mer per besök. Ökad snittnota är en direkt väg till ökad omsättning.

Hur kan man förbättra det?

Förbättra menyn för att inkludera fler högmarginalartiklar, träna personalen att utföra upselling och cross-selling, och skapa en mer inbjudande restaurangmiljö.

Läs mer om de viktigaste nyckeltalen för restauranger.

Ready to increase profitability and have more time left?

Get started by signing up for the waitlist:

Ready to increase profitability and have more time left?

Get started by signing up for the waitlist:

Why a waiting list? For us, it's important that the things we build actually create real value, as the value of what we create is more important to us than the number of users we have.