KPIs

Snittnota per gäst

Snittnota per gäst

Apr 12, 2024

average bill per guest
average bill per guest
average bill per guest

Vad är snittnota per gäst?

Detta mått räknar ut de totala intäkterna dividerat med det totala antalet gäster.

Varför är det viktigt?

Det hjälper till att mäta hur mycket varje gäst i genomsnitt bidrar ekonomiskt under sitt besök.

Hur kan man förbättra det?

Fokusera på att förbättra gästens totalupplevelse genom att erbjuda högkvalitativa rätter och service, samt uppmuntra till inköp av tilläggstjänster som dryckespaket och specialmenyer.

Läs mer om de viktigaste nyckeltalen för restauranger.

Ready to increase profitability and have more time left?

Get started by signing up for the waitlist:

Ready to increase profitability and have more time left?

Get started by signing up for the waitlist:

Why a waiting list? For us, it's important that the things we build actually create real value, as the value of what we create is more important to us than the number of users we have.