KPIs

Personalprocent - personalkostnad i procent av omsättning

Personalprocent - personalkostnad i procent av omsättning

Apr 11, 2024

staff percentage
staff percentage
staff percentage

Vad är det?

Personalkostnad i procent av restaurangens omsättning kallas personalprocent. Personalprocenten anger hur stor andel av restaurangens totala intäkter som spenderas på personal.

Varför är det viktigt?

En optimal personalprocent säkerställer att restaurangen fungerar effektivt utan att onödigt kapital binds upp i personalomkostnader. Att hålla denna siffra på en hanterbar nivå är avgörande för att upprätthålla lönsamheten.

Hur kan man förbättra det?

Fokusera på att optimera schemaläggningen så att personalen används när de verkligen behövs. Erbjuda utbildning och utvecklingsmöjligheter som ökar produktiviteten och minska personalomsättningen.

Läs mer om de viktigaste nyckeltalen för restauranger.

Ready to increase profitability and have more time left?

Get started by signing up for the waitlist:

Ready to increase profitability and have more time left?

Get started by signing up for the waitlist:

Why a waiting list? For us, it's important that the things we build actually create real value, as the value of what we create is more important to us than the number of users we have.