KPIs

Personalkostnad per arbetad timme

Personalkostnad per arbetad timme

Apr 12, 2024

staff cost per worked hour
staff cost per worked hour
staff cost per worked hour

Vad är personalkostnad per arbetad timme?

Detta mått visar de totala personalkostnaderna delade med det totala antalet arbetade timmar.

Varför är det viktigt?

Det ger insikt i hur kostnadseffektivt personalen används. Lägre värden indikerar att restaurangen får mer "bang for the buck" från sina anställda.

Hur kan man förbättra det?

Effektivisera arbetsprocesser och minska onödig arbetstid. Använda automatiserade system för att hantera rutinmässiga uppgifter.

Läs mer om de viktigaste nyckeltalen för restauranger.

Ready to increase profitability and have more time left?

Get started by signing up for the waitlist:

Ready to increase profitability and have more time left?

Get started by signing up for the waitlist:

Why a waiting list? For us, it's important that the things we build actually create real value, as the value of what we create is more important to us than the number of users we have.