Feature

[DRAFT] Integrationer för restaurang

[DRAFT] Integrationer för restaurang

May 2, 2024


Omfattande dataintegration

Genom att integrera data från bokningssystem, personalhantering och PoS, erbjuder Guestrix en helhetsbild som gör det möjligt att ta välgrundade beslut baserade på aktuell och samlad information.


Ready to increase profitability and have more time left?

Get started by signing up for the waitlist:

Ready to increase profitability and have more time left?

Get started by signing up for the waitlist:

Why a waiting list? For us, it's important that the things we build actually create real value, as the value of what we create is more important to us than the number of users we have.