Feature

Grafer för flexibel visualisering av data

Grafer för flexibel visualisering av data

May 2, 2024

graph kpi restaurant widget
graph kpi restaurant widget
graph kpi restaurant widget

Graferna i Guestrix ger restaurangägare och -chefer ett effektivt verktyg för att visualisera komplex data och göra den lättare att förstå. Det möjliggör bättre beslut för att utveckla verksamheten och hitta förbättringspotential.

Flexibel visualisering av data

Graferna gör det möjligt att visualisera en rad affärskritiska data, från försäljningstrender till personalprestationer. Dessa grafer är anpassningsbara, så att du kan skapa linje- och stapeldiagram baserade på de specifika behoven i din restaurang.

Detaljerad och anpassningsbar analys

En av de starkaste funktionerna i Guestrix är möjligheten att djupdyka i data ända ner till timnivå. Detta innebär att du inte bara ser dagliga eller veckovisa trender utan kan identifiera exakta tidpunkter när specifika förändringar inträffar. Det är särskilt värdefullt för att förstå och hantera förändringar i kundflöden och försäljning över hela dagen.

Gruppering och detaljerad nedbrytning

Guestrix grafer tillåter inte bara visning av aggregerad data, utan gör det också möjligt att bryta ner datan på detaljnivå. Du kan till exempel visa personalkostnaderna dag för dag, uppdelade mellan olika team eller avdelningar i ett grupperat stapeldiagram. Detta ger en tydlig översikt över hur resurser används och var effektivitetsförbättringar kan göras.

Användarvänlig konfiguration

Att ställa in och anpassa graferna i Guestrix är enkelt och intuitivt. Du kan välja vilka datakällor som ska inkluderas och definiera hur informationen ska grupperas. Detta ger flexibilitet att snabbt anpassa dina grafer för att möta aktuella affärsmål eller specialkampanjer. (kommer snart!)

Djupare insikter med ett klick

Varje datapunkt i en graf är interaktiv, vilket ger dig möjlighet att klicka för att utforska mer detaljerad information. Detta djupare dyk kan avslöja underliggande faktorer eller trender som inte är uppenbara vid första anblicken och som är kritiska för att fatta välgrundade beslut.

Informerade beslut för affärsutveckling

Insikterna från Guestrix grafer gör det enklare att genomföra välgrundade justeringar i verksamheten. Dessa kan inkludera att anpassa personalens scheman för att möta toppar i kundflödet, finjustera menyer baserat på vad som säljer bäst vid olika tider på dagen, eller förbättra kundupplevelsen genom riktade erbjudanden.

Genom att använda Guestrix grafer i din verksamhet får du ett kraftfullt verktyg för att inte bara visualisera och analysera din data men också för att optimera och förbättra din restaurangverksamhet kontinuerligt.
Ready to increase profitability and have more time left?

Get started by signing up for the waitlist:

Ready to increase profitability and have more time left?

Get started by signing up for the waitlist:

Why a waiting list? For us, it's important that the things we build actually create real value, as the value of what we create is more important to us than the number of users we have.