Feature

Dynamiska och anpassade leaderboards

Dynamiska och anpassade leaderboards

2 maj 2024

restaurant kpi leaderboard
restaurant kpi leaderboard
restaurant kpi leaderboard

Guestrix topplistor ger personalen omedelbar översikt över de viktigaste prestandaområdena. Dessa dynamiska listor hjälper dig att prioritera datadrivna beslut för att öka både kundnöjdhet och affärsresultat.

Flexibla och anpassningsbara topplistor

Varje restaurang är unik, och därför är Guestrix topplistor designade för att vara flexibla. Användare kan enkelt skapa topplistor baserade på olika datakällor, inklusive försäljning och kundflöden. Välj specifika områden som desserter eller drycker och anpassa vilken data som ska visas, till exempel antalet sålda enheter eller totala intäkter.

Användarvänlig konfiguration

Att konfigurera topplistorna är enkelt. Du kan välja vilka kategorier som ska inkluderas, hur informationen ska grupperas och vilket värde som ska ligga till grund för rangordningen. Detta gör det möjligt att snabbt anpassa listorna efter aktuella affärsmål eller till exempel temporära säljtävlingar. (kommer snart!)

Dynamiska trendindikatorer

En värdefull funktion i Guestrix topplistor är de dynamiska förändringsindikatorerna. Dessa visar hur objekt på listan har rört sig över tid – om de blivit populärare eller mindre efterfrågade. Denna information presenteras med visuella indikatorer som gör det lätt att snabbt få en överblick över trender.

Djupare insikter med ett klick

Varje post på en topplista är mer än bara en siffra; den är en länk till mer detaljerad information. Genom att klicka på en post kan du utforska detaljerad data om det specifika nyckeltalet, vilket ger möjlighet att analysera informationen mer ingående. (kommer snart!)

Använd insikter för att förbättra verksamheten

De insikter du får från topplistorna gör det lättare att fatta välgrundade beslut. Oavsett om det gäller att justera personalens scheman eller att förbättra gästupplevelsen, ger Guestrix dig den nödvändiga datan för att göra effektiva ändringar.

Genom att använda Guestrix topplistor får du ett effektivt verktyg för att visualisera, analysera och optimera din restaurangverksamhet.

Redo att öka lönsamheten och få mer tid över?

Kom igång genom att skriva upp dig på väntelistan:

Redo att öka lönsamheten och få mer tid över?

Kom igång genom att skriva upp dig på väntelistan:

Varför en väntelista? För oss är det viktigt att de saker vi bygger faktiskt skapar riktig nytta, då värdet av det vi skapar är viktigare för oss än antalet användare vi har.